Foton Netzel

På de tre översta bilderna är det Busan och Nicke, på den understa sitter Isis längst till vänster tillsammans med dem.